36592069_000


Modul on-line de instruire anticorupţie

   Deutsch        English        Español        Français        Italiano        Polski

Scopul acestui modul de instruire anticorupţie

GIACC (Centrul Global de Anticorupţie în Infrastructură) a realizat prezentul modul de instruire anticorupţie, „Identificarea şi evitarea corupţiei în sectorul infrastructurii”, pentru a-i ajuta pe utilizatori:

  • să obţină o mai bună înţelegere a problemei corupţiei în sectorul infrastructurii;
  • să evite corupţia;
  • să identifice corupţia;
  • să acţioneze corect când se confruntă cu cazuri de corupţie.

Cui se adresează

Prezentul modul poate fi utilizat de către orice persoană, dar şi de instituţii şi organizaţii profesionale, ca parte a instruirii formale oferite de acestea membrilor şi angajaţilor lor. Modulul este destinat în primul rând conducerii medii şi superioare, mai ales celor implicaţi în activităţi de achiziţionare, ofertare, vânzare şi marketing, proiectare, management de proiect, administrarea cererilor, management comercial, management financiar,  departamente de supraveghere a activităţii şi respectarea legislaţiei, cât  şi de audit intern.

Modulul vizează sectorul infrastructurii. Prin urmare, exemplele de corupţie oferite se bazează pe situaţii provenind din acest sector. Totuşi, principiile sale se aplică tuturor sectoarelor, astfel că oamenii care lucrează în alte sectoare pot beneficia şi ei de acest modul.

Această instruire poate servi organizaţiilor şi persoanelor fizice indiferent de ţara în care aceştia lucrează sau îşi au sediul, deoarece, deşi legea cunoaşte unele diferenţe teritoriale, modulul acoperă principii generale şi exemple cu aplicabilitate globală.

Modulul este destinat utilizării de către persoane care lucrează ele însele on-line. Totuşi, o organizaţie ar putea proiecta paginile web pe un ecran şi utiliza întregul modul, sau doar o parte din el, ca parte dintr-un seminar de instruire.

Se percepe vreo taxă pentru utilizarea acestui modul?

Nu se percepe nicio taxă pentru utilizarea acestui modul de instruire.

Ce acoperă modulul

Prezentul modul este structurat în felul următor:

  • Secţiunea 1: De ce este importantă o instruire anticorupţie? Această secţiune oferă o scurtă privire asupra riscurilor, penale şi financiare, privind corupţia, asumate de persoane fizice şi organizaţii, ca şi asupra daunelor provocate prin fapte de corupţie şi a probabilităţii ca o persoană să se confrunte cu fenomene de corupţie.
  • Secţiunea 2: Privire generală asupra corupţiei: Această secţiune se ocupă cu ceea ce înseamnă corupţia. Termenul „corupţie” este utilizat, în sensul cel mai larg, astfel încât să includă darea şi luarea de mită, extorcarea de bani, plăţile de facilitare, frauda, coluziunea, delapidarea de fonduri, abuzul de putere şi spălarea de bani.
  • Secţiunea 3: Infracţiuni de corupţie: Această secţiune urmăreşte principiile pe care se bazează diferitele acte de corupţie, oferă exemple privind producerea acestora şi examinează cum ar putea persoanele fizice şi juridice să angajeze răspunderea celor vinovaţi pentru aceste infracţiuni.
  • Secţiunea 4: Principii directoare: Această secţiune enumeră unele principii care ar trebui adoptate în comportamentul de zi cu zi al unei persoane, pentru a minimiza riscul de a fi implicată în acte de corupţie.
  • Secţiunea 5: Dileme etice: Această secţiune prezintă paisprezece dileme de natură etică, cu care se poate întâlni cineva. Persoana care urmează acest curs trebuie să ia mai întâi în calcul felul cum ar reacţiona la fiecare dilemă, iar apoi să citească răspunsul care îi oferă sfaturile potrivite.

Îmi oferă acest modul toate informaţiile de care am nevoie

Acest modul nu intenţionează să transforme utilizatorul într-un expert în identificarea şi prevenirea corupţiei. Modulul prezintă numai anumite principiile fundamentale care pot fi aplicate de persoane fizice şi organizaţii pentru a spori conştientizarea asupra riscurilor pe care le prezintă corupţia, precum şi pentru identificarea, evitarea şi combaterea actelor de corupţie. Informaţii mai detaliate privind corupţia pot fi găsite la secţiunea Centrul de Resurse al pagini web la Centrul de Resurse al GIACC (vezi indicele din stânga paginii), şi pot fi descărcate gratuit în orice moment.

Acest modul nu este un program anticorupţie necesar care ar trebui implementat de către organizaţii şi în cadrul proiectelor. Aceste programe sunt disponibile la Centrul de Resurse al GIACC (vezi „Programele Anticorupţie”, la indicele din stânga paginii).

Cât durează parcurgerea acestui modul?

Această instruire conţine informaţii detaliate, precum şi unele concepte mai dificile. Timpul necesar parcurgerii sale depinde de viteza cu care avansează fiecare utilizator. Finalizarea acestui modul ar trebui să dureze între una şi două ore. Dacă opriţi modulul înainte de a-l finaliza, este posibilă repornirea lui din poziţia în care l-aţi lăsat. Pentru a face acest lucru, înregistraţi url-ul paginii web, din capătul de sus al paginii la care aţi ajuns (de exemplu, “www.giaccentre.org.onlinetraining[……….]), şi introduceţi încă o dată, când reîncepeţi modulul, acel URL în motorul de căutare web.  Alternativ, puteţi relua modulul de la început şi apoi să daţi click pe „pagina următoare”, până ajungeţi la pagina dorită.

Există o dovadă înregistrată a absolvirii modulului?

La finalizarea modulului, vă puteţi introduce numele într-o căsuţă de pe pagina web de absolvire, urmând apoi să tipăriţi certificatul GIACC de absolvire a cursului, care va include numele dumneavoastră şi data finalizării. GIACC nu păstrează nici o înregistrare a acestor nume. Acest certificat poate fi înmânat angajatorului dumneavoastră sau instituţiei profesionale, ca dovadă a finalizării modulului.

Este posibil ca cineva să tipărească acest certificat doar parcurgând paginile modulului, fără să le citească? Da, este posibil. Cursul, prin urmare, se bazează pe voinţa cursantului de a şi-l însuşi corect. Acelaşi risc există şi atunci când cineva urmează în persoană un curs de instruire – deşi prezentă, respectiva persoană poate hotărî să nu asculte prezentările din cadrul cursului.

Legislaţia din acest modul

Acest modul este destinat unei utilizări internaţionale. Legile şi răspunderea variază în funcţie de competenţa juridică teritorială a instanţelor judecătoreşti. El nu se poate referi, prin urmare, la legi anticorupţie din ţări atât de diferite. Principiile oferite în acest modul de instruire nu se bazează deci pe legislaţia din nici o jurisdicţie anume, ci sunt principii generale, care pot fi aplicate în majoritatea jurisdicţiilor. Unele concepte prezentate în acest modul pot să nu fie aplicabile în unele ţări. Totuşi, îi va fi util cursantului să conştientizeze aceste concepte şi, în general, să presupună că ele se vor aplica şi în ţara lui/ei. Acest lucru îl va ajuta să se protejeze împotriva atragerii răspunderii penale şi civile, conducându-l în acelaşi timp la o abordare în general mai etică.

Denegarea responsabilităţii

Principiile şi recomandările conţinute în prezentul modul nu constituie sfaturi juridice. Când o organizaţie implementează măsuri anticorupţie, sau când o organizaţie sau persoană se confruntă cu un act de corupţie de fapt sau presupus, trebuie căutată o consiliere juridică specifică, pentru a putea afla poziţia exactă a acestuia în jurisdicţia respectivă. GIACC şi autorii săi nu–şi asumă răspunderea pentru consecinţele nici unei acţiuni demarate în baza prezentului document.

PENTRU A ÎNCEPE INSTRUIREA, MERGEŢI LA MODUL DE INSTRUIRE ON-LINE

Cea mai recentă actualizare, la data de 7 octombrie 2011.

Prima versiune a acestei pagini, publicată la data de 1 septembrie 2009.

© GIACC