MODUŁ INTERNETOWEGO SZKOLENIA ANTYKORUPCYJNEGO

ROZPOZNAWANIE I UNIKANIE KORUPCJI

W BRANŻY INFRASTRUKTURY

 

Lipca 2011 r.

 

Moduł przygotowany przez GIACC

Tłumaczenie sfinansowane ze środków Keller Group plc